Kody do Hearts Of Iron 4

Hearts of Iron IV to wielka strategia wojenna, która przede wszystkim obraca się wokół II wojny światowej. Gracz może grać jak każdy naród na świecie w 1936 lub 1939 roku w trybie jednoosobowym lub wieloosobowym, chociaż gra nie ma na celu wyjścia poza rok 1948. Narodowe wojsko jest podzielone pomiędzy siły morskie, lotnicze i naziemne. W przypadku sił lądowych gracz może trenować, dostosowywać i dowodzić dywizjami składającymi się z różnych rodzajów piechoty, czołgów i innych jednostek.

Jak wpisać/użyć kody Hearts Of Iron 4

Użyj kombinacji klawiszy Shift+2, ALT+2+1 lub Shift+3 następnie wpisz kod
add_equipment liczba nazwa, dostajesz wybrany przedmiot
teleport nazwa prowincji – Teleportuję Ciebie
allowdiplo – umożliwia wykonywanie dyplomatycznych akcji bez żadnych powodów
research all – odkrywasz wszystkie technologie
winwars – wygrywas wojne z maksymalnym wynikiem
manpower liczba – dostajesz jednostki
observe(spectator) – tryb obserwatora
help – wyświetla nazwy komend

Tags: hearts of iron 4 kody, kody do hearts of iron 4, kody hearts of iron 4, hearts of iron iv kody, kody, hearts of iron 4