Apex Legends Error 0x887A0006

Wystąpił błąd Apex Legends Engine error 0x887A0006 – „DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG”? Nie martw się, często nie jest wcale trudny do naprawienia


Poniżej opisane są 4 metody, które pomogły innym użytkownikom rozwiązać błąd Apex Legends Engine. Najprawdopodobniej nie będziesz musiał stosować wszystkich; po prostu próbuj po kolei wszystkich metod, aż znajdziesz tę, która Ci odpowiada.

1. Upewnij się, że masz najnowszy sterownik karty graficznej
2. Uruchom Apex Legends jako administrator
3. Sprawdź pliki gry
4. Edytuj rejestr

Metoda 1 – Upewnij się, że masz najnowszy sterownik karty graficznej

Ten błąd silnika może wystąpić, jeśli używasz niewłaściwego sterownika karty graficznej lub jest on nieaktualny. Dlatego należy zaktualizować sterownik karty graficznej, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem. Jeśli nie masz czasu, cierpliwości ani umiejętności, aby ręcznie zaktualizować sterownik, możesz to zrobić automatycznie za pomocą Driver Easy.
Driver Easy automatycznie rozpozna twój system i znajdzie odpowiednie sterowniki. Dzięki zastosowaniu Driver Easy nie musisz dokładnie wiedzieć, z jakiego systemu działa Twój komputer, a także nie musisz się martwić, że wybierzesz zły sterownik i że popełnisz błąd podczas instalacji. Driver Easy zrobi wszystko za Ciebie.
Możesz automatycznie zaktualizować sterowniki za pomocą bezpłatnej wersji Driver Easy lub wersji Pro. Instalacja sterownika w wersji Pro zajmuje tylko 2 kroki (a otrzymasz pełne wsparcie i 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy):

1. Pobierz i zainstaluj Driver Easy
2. Uruchom Driver Easy i kliknij przycisk Skanuj teraz. Driver Easy przeskanuje komputer i wykryje problemy ze sterownikami.

3.Kliknij Aktualizuj wszystko, aby automatycznie pobrać i zainstalować poprawną wersję WSZYSTKICH sterowników, których brakuje lub są nieaktualne w systemie (wymaga to wersji Pro – po kliknięciu aktualizuj wszystko pojawi się monit o aktualizację).

4. Uruchom ponownie komputer, aby zmiany odniosły skutek.
Sprawdź, czy błąd silnika w Apex Legends został rozwiązany. Jeśli tak, to świetnie! Jeśli problem nadal występuje, przejdź do metody 2 opisanej poniżej.

Metoda 2 – Uruchom Apex Legends jako administrator

Ten błąd silnika może wystąpić, jeśli gra nie ma uprawnień administratora. Powinieneś więc uruchomić Apex Legends jako administrator, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.

Oto jak przyznać uprawnienia administracyjne do Apex Legends:

1. Na klawiaturze naciśnij klawisz z logo Windows i wpisz Apex Legends. Gdy gra się pojawi, kliknij prawym przyciskiem myszy na Apex Legends i wybierz Otwórz lokalizację pliku.

2. W Eksploratorze plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Apex Legends.exe i kliknij polecenie Właściwości.

3. Kliknij kartę Zgodność. Następnie zaznacz pole wyboru Uruchom ten program jako administrator i kliknij Zastosuj.
Po przyznaniu uprawnień administracyjnych APex Legends możesz ponownie uruchomić grę, aby sprawdzić, czy błąd silnika Apex Legends nadal występuje. Jeśli nie, to świetnie! Jeśli problem nadal występuje, przejdź do metody 3 opisanej poniżej.

Metoda 3 – Sprawdź pliki gry

Powinieneś również sprawdzić integralność plików gry, aby upewnić się, czy żaden z nich nie jest uszkodzony lub go nie brakuje.

Oto jak zweryfikować pliki gry:
1. Otwórz Origin i kliknij My Game Library.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Apex Legends i kliknij Napraw.

3. Poczekaj na zakończenie procesu naprawy.

Po zakończeniu uruchom Apex Legends i sprawdź, czy błąd silnika został naprawiony. Jeśli tak, to świetnie! Jeśli problem będzie się powtarzał, przejdź do metody opisanej 4 poniżej.

Metoda 4 – Edytuj rejestr

Brakujący wiersz polecenia z rejestru może również prowadzić do błędu silnika w Apex Legends. Możesz więc dodać wiersz poleceń, aby sprawdzić, czy to rozwiąże błąd.

Oto jak krok po kroku dodać wiersz poleceń:
Ostrzeżenie: Niepoprawna edycja rejestru może spowodować awarie systemu lub nawet uniemożliwić działanie komputera.
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar na pulpicie i kliknij Nowy> Dokument tekstowy.

2. Dodaj następujące polecenie do dokumentu tekstowego.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers] „TdrDelay”=hex(b):08,00,00,00,00,00,00,00

3. Kliknij Plik> Zapisz jako…

4. Zapisz nazwę pliku jako fix.reg i wybierz typ jako Wszystkie pliki. następnie kliknij Zapisz.

5. Kliknij Tak po wyświetleniu monitu o wiadomość.
6. Uruchom Apex Legends ponownie, aby sprawdzić, czy błąd silnika został naprawiony.

Mamy nadzieję, że do tej pory udało Ci się rozwiązać błąd silnika w Apex Legends. Jeśli masz jakieś pytania, pomysły lub sugestie, daj znać w komentarzach. Dziękuje za przeczytanie!