Kody do Fury 3

Gracz kontroluje pilota Terrańskiej Rady Pokoju, próbując usunąć siły Bion z okupowanych planet, z których jest 8. Na każdym poziomie gracz musi osiągnąć cele, takie jak zniszczenie celów krytycznych dla misji, podczas nawigacji w kierunku punktów na drodze, które ostatecznie doprowadzi do „strefy skoku”, która uruchamia statek gracza do następnej misji.

Jak wpisać/użyć kody Fury 3

TRYMEON – God Mode
GIVITIUP – wszystkię dostępne bronię
URDUSTD – turbo
JUMPNIT – next lvl
WORMITx – wybierasz lvl X – to lvl
Uzupełnianie amunicji:
PACKIN1 – Servo Laser
PACKIN2 – Isokenetic Gun
PACKIN3 – Rapid Laser
PACKIN4 – DOM
PACKIN5 – Viper
PACKIN6 – Baryon
PACKIN7 – Superbomb

Tags: Fury 3 Kody, kody do Fury 3, kody Fury 3, Fury 3, kody, kody do