Kody do Hearts Of Iron 4

Hearts of Iron IV to wielka strategia wojenna, która przede wszystkim obraca się wokół II wojny światowej. Gracz może grać jak każdy naród na świecie w 1936 lub 1939 roku w trybie jednoosobowym lub wieloosobowym, chociaż gra nie ma na celu wyjścia poza rok 1948. Narodowe wojsko jest podzielone pomiędzy siły morskie, lotnicze i naziemne. W przypadku sił lądowych gracz może trenować, dostosowywać i dowodzić dywizjami składającymi się z różnych rodzajów piechoty, czołgów i innych jednostek.

Jak wpisać/użyć kody Hearts Of Iron 4

Użyj tyldy [~] lub  kombinacji klawiszy Shift+2, ALT+2+1, Shift+3 następnie wpisz kod:

savegame – zapisujesz gre
time – wyświetla aktualny czas
reload [file name] – Polecenia tego można użyć do przeładowania pliku bez otwierania i zamykania gry. Przydatne, jeśli zmodyfikujesz plik, aby zmienić ustawienie i nie chcesz całkowicie ponownie uruchomić gry. Typowe pliki: „loc” (pliki lokalizacyjne), „focus” (skupia się) i „landcombat.gui” (interfejs walki lądowej).

tweakergui – To polecenie otwiera GUI tweakera.
nuke [amount] – To polecenie dodaje określoną ilość broni jądrowej do twojego obecnego kraju.
instantconstruction – włączasz/ wyłączasz natychmiastowe oszustwo konstrukcyjne, dzięki czemu cała konstrukcja odbywa się natychmiast
debug_nuking – Po wpisaniu tego kodu można strzelać w każdej prowincji
add_equipment [amount] [equipment name]  – Dodajesz sprzęt / ekwipunek
allowtraits  – Przypisywanie cech
[amount] – tym poleceniem dodajesz wsparcie oddziału
st [amount] – Dodajesz pkt stabilności, dając w liczbie -(minus) odejmujesz
cp [amount] – Dodajesz punkty polecenia
gain_xp [amount] – Dodajesz punkty expa dla Lidera lub Generała
add_equipment liczba nazwa – dostajesz wybrany przedmiot
teleport nazwa prowincji – Teleportuję Ciebie
allowdiplo – umożliwia wykonywanie dyplomatycznych akcji bez żadnych powodów
research all – odkrywasz wszystkie technologie
winwars – wygrywas wojne z maksymalnym wynikiem
manpower liczba – dostajesz jednostki
observe(spectator) – tryb obserwatora

Więcej kodów otrzymasz po wpisaniu komendy:
help – wyświetla nazwy komend

Tags: hearts of iron 4 kody, kody do hearts of iron 4, kody hearts of iron 4, hearts of iron iv kody, kody, hearts of iron 4, komendy hoi 4, kody hoi 4